مجموعه فردای بهتر با رویکرد آموزشی در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد. در این محموعه کارگروه های آموزشی، تولید محتوا، و… به تامین نیاز های مخاطبین می پردازد.  متخصصین مجموعه فردای بهتر با ارائه بهترین مشاوره ها در زمینه های مختلف اقتصادی سعی در بهبود فضای حاکم بر کسب و کار و برآورده کردن نیاز های مخاطبین خود نموده اند.