هوش مصنوعی

بزرگان دنیای علم و فناوری در مورد پیشرفت هوش مصنوعی چه دیدگاهی دارند؟ هوش مصنوعی این روزها در دنیای علم و فناوری در کانون توجه قرار دارد و این طبیعی است که نقل محافل مرتبط باشد. در همین رابطه، گپ‌وگفت‌ها و مصاحبه‌های فراوانی بین بزرگان صنعت تکنولوژی و علم شکل گرفته است که اکنون قصد [...]