یک مسیر حرفه ای روشن و واضح ترسیم کنید.

مجموعه هایی که تمایل دارند کارکنانشان را در بلندمدت حفظ کنند، بایستی به کارکنان کمک کنند تا مسیر موفقیت حرفه ای خود را به وضوح ببینند. بسیار روشن می باشد که افراد جوانتر که وارد فضای کار می شوند، تمایل دارند در شغلی مشغول به کار شوند که فرصت رشد آنها را در مجموعه فراهم سازد. انتظارات آنها را در ابتدای فرآیند استخدام مورد توجه قرار داده و راه های متفاوتی که می تواند سبب موفقیت شغلی آنها بشود را مطرح کنید. همچنین، کارفرما به واسطه داشتن مکالمه با کارکنان فعلی، بهتر می تواند احساس آنها را نسبت به موقعیت شان و آنچه در زمینه پیشرفت شغلی در نظر دارند را درک کرده و تشخیص دهد. تعیین یک مسیر حرفه ای روشن می تواند در جذب و حفظ نیروی کار بسیار اثربخش باشد.

ابزارها را در دسترس کارکنان قرار دهید.

کارکنان نیاز دارند به ابزارهای آموزشی دسترسی داشته باشند. کارکنان خوب همواره در تلاش برای کسب مهارت های بیشتر هستند. با قرار دادن ابزارهای آموزشی مناسب در اختیار کارکنان، به آنها در این راستا کمک کنید. آموزش نباید لزوماً در فضای کلاس اتفاق بیفتد، بلکه می تواند به صورت آنلاین باشد.

صریح و صادق باشید.

شفافیت کلیدی ترین موضوع در رابطه با جذب و حفظ نیروی کار می باشد. در مورد چگونگی قرار گرفتن نیروی کار جدید در موقعیت شغلی خود و اینکه چگونه مسئولیت های شغلی او در پیشبرد اهداف مجموعه ضروری می باشد، رک و صریح باشید.

حضور فعالی در منطقه کاری خود داشته باشید.

مجموعه ها بایستی حضور فعالی را در حیطه کاری خود داشته باشند. این موضوع نه تنها به آنها کمک خواهد کرد تا افرادی که در آن منطقه زندگی می کنند، با کسب و کارشان درگیر کنند، بلکه فرصت کسب شهرت را نیز فراهم می کند. همچنین افراد را آگاه می سازد که سازمانی در این منطقه وجود دارد که پتاسیل استخدام افراد را دارا می باشد. داشتن حضور فعال در منطقه کاری برای جذب استعدادهای جدید ضروری می باشد، چرا که ممکن است بسیاری از افراد ساکن در منطقه از مجموعه های محلی موجود بی خبر باشند.

کارکنان فعلی را درگیر کنید.

بهترین گزینه کارکنانی هستند که هم اکنون در مجموعه مشغول به کار هستند. مجموعه ها بایستی کارکنان فعلی خود را به گونه ای درگیر کار کنند که احساس کنند نماینده و سفیر مجموعه هستند. مجموعه ها همچنین می توانند به کارکنانشان برنامه های تشویقی ارائه دهند، به این معنی که در صورت معرفی نیروی کار جدید پاداش و یا مزایای دیگری دریافت خواهند کرد.
مجموعه ها همواره بایستی فعالیت های خود را مورد بازبینی قرار داده و موفقیت های خود را مورد توجه قرار داده و استراتژی خود را در راستای کسب آن موفقیت به حد کمال برسانند. مجموعه ها بایستی رویکردهای خود را در زمینه استخدام و آموزش کارکنان ارزیابی کنند.