/برچسب‌ها:لبخند
  • You are clever what you believe

شما از آنچه باور دارید باهوش ترید

۱۳۹۷/۰۸/۳۰|دسته بندی ها: هوش هیجانی|برچسب ها: , , , , , , , , , , |

  • sale 5

پنج راز برای فروش بیشتر

۱۳۹۷/۰۶/۲۵|دسته بندی ها: روانشناسی فروش|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

  • مشتری مداری

مشتری مداری به زبان ساده

۱۳۹۷/۰۶/۱۷|دسته بندی ها: روانشناسی فروش|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

زبان بدن چیست؟ قسمت اول

۱۳۹۷/۰۵/۲۶|دسته بندی ها: زبان بدن|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , |

آشنایی با زبان بدن

۱۳۹۷/۰۵/۲۲|دسته بندی ها: زبان بدن|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

چند ترفند برای خواندن زبان بدن!!!

۱۳۹۷/۰۵/۲۰|دسته بندی ها: زبان بدن|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

زبان بدن چیست؟ قسمت دوم

۱۳۹۷/۰۴/۲۷|دسته بندی ها: زبان بدن|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , |

اهمیت اولین برخورد فروشنده با مشتری

۱۳۹۷/۰۴/۲۷|دسته بندی ها: روانشناسی فروش|برچسب ها: , , , , , , , , |

قالب وردپرس
error: Content is protected !!