فناوری کلود ۶۵ درصد بازار کار جهان را تسخیر می کند

تا سال آینده؛ فناوری کلود ۶۵ درصد بازار کار جهان را تسخیر می کند گوگل نتایج تازه ترین بررسی های خود در مورد پیشرفت فناوری کلود در حوزه های تجاری و کسب و کار را منتشر کرده که نشانگر میزان اهمیتی است که مشاغل مختلف برای آن قائل هستند. به نقل از زددی نت، در [...]